Ο Κύριος κάλεσε κοντά του στον ουρανό τον αδελφό μας Λεωνίδα Φεγγο που είναι σε όλους μας γνωστός στο πανελλήνιο αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Ο αδελφός μας είχε μια πνευματική πορεία στην εκκλησία του Χριστού στη πατρίδα μας που συνοδευόταν με τη συμμαρτυρια και την συνέργεια του Ιησού Χριστού. Ήταν κατά γενική ομολογία, αλλά και από τα αποτελέσματα της διακονίας του, ένα ξεχωριστό σκεύος εκλογής του Θεού για να κάνει ένα ορισμένο έργο στην Ελλάδα με ακτινοβολία και σε άλλες χώρες.

Οι λέξεις μας είναι φτωχές να περιγράψουν το έργο του αδελφού και μόνο ο ουρανός θα φανερώσει. Ο Κύριος του έδωσε ιδιαίτερη αποκάλυψη επάνω στο Λόγο Του και ο αδελφός μας στη συνέχεια την μεταλαμπαδεύσε σε όλη την Ελλάδα με τα γνωστά σε όλη την Εκκλησία του Χριστού αποτελέσματα. Του έδωσε ο Κύριος μια κατ'εξοχήν Αποστολική - Ευαγγελιστική - Ποιμενική διακονία που συνοδευόταν και με άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Η Δόξα ανήκει μόνο στον Κύριο μας Ιησού Χριστό που μόνο Αυτός δίνει πνευματικά χαρίσματα στους ανθρώπους για την οικοδομή της Εκκλησίας Του.

Ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδελφό μας Λούη. Ο Κύριος να παρηγορήσει την σύζυγό του Μαρίτσα και όλη την οικογένεια του. Παρακαλούμε τον Κύριο να αποστείλει εργάτες στον θερισμό Του στη πατρίδα μας αλλά και σε όλη τη γη.

Εκκλησία Παγκρατίου